Pravo na godišnji odmor:

 • Zaposleni stiče pravo na godišnji odmor nakon 30 dana neprekidnog rada u istom preduzeću. To znači da se u radni staž za korišćenje godišnjeg odmora uračunava i bolovanje, plaćeno i neplaćeno odsustvo, kao i drugi oblici odsustva sa rada.
 • Minimalni godišnji odmor u Republici Srbiji je 20 radnih dana.
 • Dužina godišnjeg odmora se može produžiti na osnovu:
  • Doprinosa na radu: Zaposleni sa dužim stažom doprinosa na radu imaju pravo na duži godišnji odmor. Na primer, zaposleni sa 15 godina staža ima pravo na 22 radna dana godišnjeg odmora, a zaposleni sa 35 godina staža ima pravo na 30 radnih dana godišnjeg odmora.
  • Uslova rada: Zaposleni koji rade u teškim ili štetnim uslovima rada imaju pravo na produženi godišnji odmor. Na primer, zaposleni koji rade u rudnicima ili u topionicama imaju pravo na dodatnih 5 radnih dana godišnjeg odmora.
  • Radnog iskustva: Zaposleni sa dužim radnim iskustvom imaju pravo na duži godišnji odmor. Na primer, zaposleni sa 10 godina radnog iskustva ima pravo na 21 radni dan godišnjeg odmora, a zaposleni sa 20 godina radnog iskustva ima pravo na 26 radnih dana godišnjeg odmora.
  • Stručne spreme: Zaposleni sa višom stručnom spremom imaju pravo na duži godišnji odmor. Na primer, zaposleni sa višom školom imaju pravo na 22 radna dana godišnjeg odmora, a zaposleni sa fakultetom imaju pravo na 24 radna dana godišnjeg odmora.
  • Drugih kriterijuma: Opštim aktom ili ugovorom o radu mogu se utvrditi i drugi kriterijumi za produženje godišnjeg odmora, kao što su npr. poznavanje stranih jezika, rad na odgovornim radnim mestima, itd.
 • Zaposleni ne može se odreći prava na godišnji odmor.
 • Godišnji odmor ne može se zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa.

Korišćenje godišnjeg odmora:

 • Zaposleni i poslodavac se sporazumevaju o načinu korišćenja godišnjeg odmora. To znači da se oni dogovaraju o tome kada će zaposleni koristiti godišnji odmor, u kojim delovima i u kojem trajanju.
 • Godišnji odmor se koristi u celini, ali se može deliti na najmanje dva dela, od kojih jedan deo ne može biti kraći od 12 radnih dana. Na primer, zaposleni može koristiti 15 radnih dana godišnjeg odmora u jednom delu, a 5 radnih dana u drugom delu.
 • Zaposleni ima pravo da koristi deo godišnjeg odmora pre nego što ispuni šest meseci rada, u trajanju od 12 radnih dana. Na primer, zaposleni koji je zaposlen 3 meseca može koristiti 12 radnih dana godišnjeg odmora.
 • Poslodavac je dužan da obavesti zaposlenog o vremenu korišćenja godišnjeg odmora najkasnije 30 dana unapred. To znači da poslodavac ne može naložiti zaposlenom da koristi godišnji odmor na dan za koji nije unapred obavešten.

Naknada za godišnji odmor:

 • Zaposleni ima pravo na plaćenu naknadu za vreme korišćenja godišnjeg odmora. Visina naknade se utvrđuje na osnovu prosečne plate koju je zaposleni ostvario u poslednjih tri meseca pre meseca u kojem koristi godišnji odmor.

Prekid korišćenja godišnjeg odmora:

 • Poslodavac ima pravo da prekine korišćenje godišnjeg odmora u izuzetnim situacijama, kao što je npr. štrajk, elementarna nepogoda ili poslovna nesposobnost poslodavca. Međutim, poslodavac je dužan da omogući zaposlenom da koristi prekinuti deo godišnjeg odmora u toku narednih šest meseci.

Odsustvo u toku godišnjeg odmora:

 • Ako zaposleni tokom korišćenja godišnjeg odmora odsustvuje sa rada zbog bolovanja, trudnoće, poroda ili drugog razloga za neplaćeno odsustvo, odmor se ne produžava za vreme trajanja tog odsustva.

Prestanak radnog odnosa:

 • U slučaju prestanka radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu za neiskorišćeni deo godišnjeg odmora. Visina naknade se utvrđuje na osnovu prosečne plate koju je zaposleni ostvario u poslednjih tri meseca pre meseca prestanka radnog odnosa.

Dodatne informacije:

 • S obzirom na to da postoje i odredbe kolektivnih ugovora koje mogu odstupiti od zakonskih propisa o godišnjem odmoru, zaposleni bi trebao da se upozna i sa odredbama svog kolektivnog ugovora.
 • Više informacija o godišnjem odmoru možete dobiti na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srbije:

Ako imate pitanja o svojim pravima i obavezama u vezi sa godišnjim odmorom, preporučujem da se obratite pravniku ili advokatu.

Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ulogujte se

Registrujte se

Resetuj Lozinku

Ukucajte vaše korisničko ime ili email, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem emaila.