Interni revizor

Beograd
Radno Iskustvo
Puno Radno Vreme
Srpski

Opis posla
Učestvuje u izradi strateških i godišnjih planova revizije.
Učestvuje u godišnjoj proceni rizika na nivou Kompanije.
Procenjuje uticaj strateških,operativnih, IT, finansijskih rizika i daje preporuke u cilju poboljašanja efikasnosti sistema internih kontrola i efektivnosti procesa.
Vodi celokupan ciklus revizije, od planiranja do rada na terenu i izveštavanja, uklјučujući upravlјanje rizikom i kontrolom efektivnosti rada, finansijske pouzdanosti i usklađenosti sa svim politikama, procedurama i propisima ispunjavajući ciljeve revizije
Sprovodi posebne revizorske angažmane (ad-hoc revizije) po nalogu Generalnog direktora i Komisije za reviziju.
Prikuplјa, analizira i procenjuje relevantnu dokumentaciju, izveštaje, neobrađene podatke, dijagrame toka, biznis kejsove, prezentacije, itd.
Proverava dizajn interne kontrole, ocenjuje efektivnostinternih kontrola.
Saradnje sa različitim organizacionim jedinicama u Kompaniji u cilju prikupljanje informacija i sticanja uvida u poslovne procese
Utvrđuje oblasti u kojima su potrebna pobolјšanja i predlaže mere za izbegavanje rizika i smanjenje troškova.
Sprovodi aktivnosti u cilјu mapiranja procesa, i osigurava adekvatnost i kvalitet sadržaja revizorskih testova i prateće dokumentacije uz nalaze interne revizije.
Blagovoremeno komunicira sa neposrednim rukovodiocem o rezultatima revizije i sprovodi aktivnosti u cilju ispunjenja revizorskih preporuka.
Daje objektivne savete u cilјu obezbeđivanja validnosti, zakonitosti i postizanja cilјeva.
Dokumentuje sprovedene revizorske procese i stara se o adekvatnosti i potpunosti radnih papira i revizorskih dosijea.
Sastavlјa i prezentuje nacrte i konačne verzije izveštaja o rezultatima rada revizije.
Sprovodi “follow up” revizije i izveštava o statusu plana aktivnosti rukovodstva.
Svoje stručno znanje prenosi na ostale zaposlene u Internoj reviziji.
Učestvuje u stalnom razvoju znanja u pogledu uloge sektora, propisa, najbolјe prakse, alata, tehnika i međunarodnih standarda u oblasti revizije.
Uslovi
VII stepen stručne spreme
Najmanje 3 godina radnog iskustva, od toga 2 godine na poslovima revizije
Poželjni međunarodni sertifikati (CIA, CA, ACCA, CPA)
Engleski jezik – odlično, aktivno
Poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point)
Ako delite našu posvećenost pružanju izvrsne usluge uz demonstriranje odgovornosti i integriteta i spremni ste da prihvatite ovu priliku, ne oklevajte da se prijavite odmah. Radujemo se skorom susretu!

Neka vaši snovi dobiju krila!

Ulogujte se

Registrujte se

Resetuj Lozinku

Ukucajte vaše korisničko ime ili email, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem emaila.