Kvalifikovani farmaceut odgovoran za puštanje serije leka u promet (QP)

Vršac
Poželjno Iskustvo
Puno Radno Vreme
Srpski

Potrebne kvalifikacije:

VII stepen stručne spreme, diplomirani farmaceut sa položenom specijalizacijom iz Ispitivanja i kontrole lekova ili puštanja leka u promet čime stiče uslov da obavlja funkciju kvalifikovanog farmaceuta odgovornog za puštanje serije leka u promet (QP)
3 godine radnog iskustva (poželjno),
Poznavanje engleskog jezika, minimum viši I – C1
Poznavanje MS Office packet-a
Dobre komunikacione vestine
Organizovanost I spremnost na timski rad

Opis posla:

Saglasno Zakonu o proizvodnji i prometu lekova i usvojenim principima Dobre proizvođačke prakse, sprovodi aktivnosti vezane za puštanje serija gotovog leka i medicinskog sredstva u promet ili za transport.
Sprovodi sertifikovanje serije leka, potpisivanjem Certifikata o usaglašenosti i Certifikata analize
Komunicira sa Organizacijom Kvalifikovanih osoba (QP) Stada Grupe
Uvezivanje sa QP na proizvodnim lokacijama i u skladu sa odgovarajućim ugovorima sa njima ima podelu odgovornosti
Implementacija, održavanje i razvoj efikasnih procesa i procedura za puštanje lekova i medicinskih sredstava u promet u skladu sa njihovom registracijom i prema međunarodnim i nacionalnim propisima i politikama STADA Grupe, kao i drugih procesa iz domena odgovornosti QP.
Odobrava izveštaje o neusaglašenosti, odstupanjima i reklamacijama, odobrava Product Quality Review
Daje podršku timovima za istraživanje reklamacija, neusaglašenosti i odstupanja.
Učestvuje u inspekcijama od strane međunarodnih i domaćih zdravstvenih vlasti i proverama od strane klijenata.
Postavlja ciljeva za QP procese u skladu sa ciljevima Kvaliteta, učestvuje u definisanju, praćenju i izveštavanju Ključnih pokazatelja performanse procesa Kvaliteta
Uspostavlja saradnju sa Nacionalnom agencijom za lekove, Ministarstvom zdravlja, fakultetima i ostalim institucijama u oblasti svog delovanja.

Mi nudimo:

Rad u dinamičnom okruženju
Kontinuiranu edukaciju i usavršavanje
Privatno zdravstveno osiguranje
Mogućnost napredovanja

Ulogujte se

Registrujte se

Resetuj Lozinku

Ukucajte vaše korisničko ime ili email, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem emaila.