Senior inženjer BZR

Negotin
Radno Iskustvo
Puno Radno Vreme
Srpski

LOKACIJA

Prahovo

Glavne odgovornosti
Sprovodi postupak procene rizika za radna mesta kod poslodavca
Vrši izmenu i dopunu Akta o proceni rizika
Organizuje i sprovodi zakonom propisane mere iz oblasti BZR i prati primenu na terenu
Izrađuje interna akta i uputstva iz oblasti BZR
Organizuje preventivne i periodične preglede, provere opreme za rad i uslova radne sredine
Sarađuje i koordinira sa službom medicine rada i nadležnim inspekcijskim organima po svim pitanjima BZR
Učestvuje u investicionim projektima
Prati stanje u vezi sa povredama na radu
Priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad
Vrši nadzor trećih lica, izdaje dozvole za rad za obavljanje visoko-rizičnih aktivnosti
Vrši poslove koordinatora za izvođenje radova na privremenim i pokretnim gradilištima
Predlaže i učestvuje u izradi projektne dokumentacije
Upoznaje izvođače radova i investitore sa Planom preventivnih mera
Izrađuje budžet za nabavku LZO prema specifikaciji, standardima i zahtevima radnih mesta
Izveštava neposrednog rukovodioca u svim zahtevanim formatima

Kakvu osobu tražimo?
Diplomiranog inženjera Fakulteta zaštite na radu
Sa radnim iskustvom na istim ili sličnim poslovima (minimum 3 godine)
Sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova koordinatora za izvođenje radova
Sa znanjem engleskog jezika i rada na računaru
Posvećenu, dobro organizovanu i željnu da postane deo tima koji ceni svoje ljude
Šta nudimo?
Karijeru i učešće u najperspektivnijim projektima u najbrže rastućoj kompaniji u svojoj industriji, u regionu Jugoistočne Evrope
Izuzetne benefite i odličnu zaradu
Podršku cele organizacije da u potpunosti ispunite svoje profesionalne ciljeve

Ulogujte se

Registrujte se

Resetuj Lozinku

Ukucajte vaše korisničko ime ili email, dobićete link za kreiranje nove lozinke putem emaila.